Plastická chirurgie Bellemed

Plastický chirurg MUDr. Libor Streit, Ph.D. – plastická chirurgie Bellemed
Plastický chirurg MUDr. Libor Streit, Ph.D. – plastická chirurgie Bellemed

MUDr. Libor Streit, Ph.D.

Plastický chirurg

Specializace

Estetická plastická chirurgie:

  • obličejová estetická chirurgie (korekce očních víček a obočí, facelift)
  • Plastické operace prsu
  • Operace využívající techniku přenosu vlastního tuku (lipomodelace prsu a lipofilling obličeje)
  • Abdominoplastika, liposukce

Rekonstrukční plastická chirurgie:

Vzdělání

Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, část studia absolvoval na Burgundské univerzitě ve francouzském Dijonu, promoval v roce 2008. V oboru plastické chirurgie atestoval v roce 2014. Během svého postgraduálního studia na Klinice plastické a estetické chirurgie LF MU v Brně se pod vedením prof. Veselého cíleně věnoval operacím založených na technice přenosu tuku v plastické chirurgii a výzkumu technik zpracování tukové tkáně pro fat grafting. Je autorem a spoluautorem řady publikací, některé z nich byly publikovány ve významných světových časopisech jako např. Plastic and Reconstructive surgery a Annals of Plastic Surgery.

Praxe v ČR:
  • Po promoci pracoval jako lékař na Klinice traumatologie Úrazové nemocnice v Brně (do r. 2009) a následně na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno (do r. 2010)
  • Do roku 2016 působil na Klinice plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny na Berkové ulici v Brně, kde získal i specializaci.
  • 2016 - 2017 působil jako zástupce primáře Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky FN Ostrava
  • V současnosti:
  • plastický chirurg kliniky BelleMED v Brně a Ostravě (od r. 2016)
  • plastický chirurg na Klinice plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně (od 9/2016)
Stáže v zahraničí:

2012, 2013

Centre Léon Bérard

Lyon, Francie

Stáž zaměřená na plastické operace prsu vlastním tukem - lipomodelaci prsu (dr. Delay)

10/2014

Centre Chirurgical Émile Gallé

Nancy, Francie

Stáž zaměřená na chirurgii ruky a vrozené vady ruky (prof. Dautel, prof. Dap)

11/2014

CHU Caen

Caen, Francie

Stáž zaměřená na plastické operace obličeje a na operace obrny lícního nervu (dr. Labbé).

9/2016

Hospital de la Santa Creu

Barcelona, Španělsko

Stáž zaměřená na rekonstrukční chirurgii prsu a chirurgickou léčbu lymfedému (dr. Pons, prof. Macia)

Od 9/2018

International Center for Facial Nerve Surgery

Vídeň, Rakousko

Stáž zaměřená na plastické operace obličeje a na operace obrny lícního nervu (dr. Frey).

10/2018

University Hospital A Gemelli

Řím, Itálie

Stáž zaměřená na rekonstrukční chirurgii prsu (dr. Salgarello).

5/2019

Massachusetts Eye and Ear

Boston, USA

Stáž zaměřená na plastické operace obličeje a na operace obrny lícního nervu (dr. Hadlock).

Přednášky

STREIT, Libor, T. KUBEK, Z. DVOŘÁK, J. VESELÝ. Obnova úsměvu u nemocných s obrnou lícního nervu technikou sesunu spánkového svalu. XXV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Brno, 14. 9. 2017 - 16. 9. 2017. ISBN: 978-80-906205-6-8.

STREIT, Libor, L. DRAŽAN, M. SCHNEIDEROVÁ, T. KUBEK, P. ŠÍN, M. PACIOREK, K. VESELÝ a J. VESELÝ. Extended latissimus dorsi flap with intraoperative fat grafting into the pectoralis and latissimus dorsi muscles – novel modification of autologous breast reconstruction. XI. International Congress on Plastic Surgery. 7. – 9. června 2017. Brno. Sborník abstrakt, s. 31. ISBN 978-80-88112-06-8.

STREIT, Libor a M. PACIOREK, T. KUBEK, Z. DVOŘÁK, L. PLÍSKA A M. BORTLÍČEK. Lengthening Tempovalis Myoplasty for Facial Paralysis Reanimation. XI. International Congress on Plastic Surgery. 7. – 9. června 2017. Brno. Sborník abstrakt, s. 40. ISBN 978-80-88112-06-8.

STREIT, Libor, L. DRAŽAN, M. SCHNEIDEROVÁ, T. KUBEK, P. ŠÍN, M. PACIOREK, K. VESELÝ a J. VESELÝ. Rekonstrukce prsu lalokem latissimus dorsi kombinovaná s přenosem tukové tkáně do m. pectoralis a m. latissimus dorsi. In: Sborník abstrakt, XLI. Brněnské onkologické dny a XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 26. - 28. 4. 2017, Brno. Klinická onkologie. 2017, 30(Suppl 1), s. 73. ISSN 0862-495X.

STREIT, Libor, M. ČENTÍKOVÁ, M. PACIOREK a I. CHMELOVÁ. Reanimace paretického obličeje technikou sesunu temporálního svalu a následná rehabilitační léčba. XXVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny 19. - 20. května 2017. Luhačovice.

STREIT Libor, PACIOREK M. Reanimace paretického obličeje technikou sesunu temporálního svalu. 30. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Praha 23.–26. 11. 2016. Poster.

STREIT Libor, PACIOREK M. Reanimace obličeje u parézy n. facialis. VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI, 2. - 4. 11. 2016, Plzeň. Přednáška.

STREIT, Libor, L. DRAŽAN, P. NOVÁK, Z. DVOŘÁK, M. SCHEIDEROVÁ a J. VESELÝ. Rekonstrukce vrozených vývojových vad lipomodelací. In: XXXVI. Národní kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí. 24.-26. září 2015, Praha, Česká republika. ISBN 978-80-87562-43-7.

STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, I. STUPKA, P. NOVÁK, T. VYSKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. Porovnání technik zpracování tukové tkáně pro fat grafting in vitro. 24.-26. září 2015, Praha, Česká republika. ISBN 978-80-87562-43-7.

STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. VESELÝ a A. HAMPL. Effect of Sedimentation, Centrifugation and Membrane- Based Filtration on Human Adipose Derived Stem Cell Content and on Viability and Morphology of the Fat Graft. In: EURAPS Research Council 27-28th May 2015. Book of abstracts, s. 18. http://research-council.euraps.org/wp-content/uploads/Full-Programme-4th-EURAPS-Research-Council-Meeting-Edinburgh-27-28th-May-2015.pdf. Edinburg. Velká Británie.

STREIT, Libor, T. MRÁZEK, J. VESELÝ. Rekonstrukce devastačního poranění palce ruky stopkovaným dorsoradiálním lalokem z předloktí. In: Národní kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí, 9.-11.10.2014. České Budějovice, ČR

STREIT, Libor, Z. DVOŘÁK, O. NOVÁK, Š. STIBOROVÁ, J. VESELÝ. 2. Využití lékařských pijavic u replantace distálního článku prstu ruky bez provedení žilní anastomózy – kasuistika replantace u čtyřletého pacienta. In: Národní kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí, 9.-11.10.2014. České Budějovice, ČR.

BÉNATEAU, Hervé, L. STREIT, F. VILLEDIEU, A.S. TRENTESAUX, H DE FACQ REGENT, A. VEYSSIERE. Cleft palate caused by teratomal teratoma. In: XXII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 23 – 26 September 2014. Prague, Czech Republic. 2014. Book of abstracts, s. 123. ISBN 978-80-260-6781-8.

KUBEK, Tomáš, L. STREIT, E. VITOVSKÁ, Z. DVOŘÁK, Š. STIBOROVÁ, T. VENTRUBA, P. NOVÁK, I. STUPKA, T. VÝŠKA a J. VESELÝ. Využití kyseliny hyaluronové v prevenci tvorby adhezí po rekonstrukci flexorů prstů ruky šlachovým štěpem. In: X. Slovenský kongres chirurgie ruky, 02. – 03. 10. 2014, Tále, Slovensko. Sborník abstrakt Chirurgia ruky 2014, odborná příloha časopisu Bedeker zdravia, s. 20. ISSN 1337-2734.

STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, M. SEDLÁČKOVÁ, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, I. STUPKA, T. VYSKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. Comparison of Preparation Techniques for Fat Grafting: Effect of Decantation, Centrifugation and Membrane-Based Tissue Filtration on ASCs Content of Human Adipose Tissue Stem Cells and Viability and Morphology of the Fat Graft. In: 11th IQUAM CONGRESS AND CONSENSUS CONFERENCE. Budapešť, Maďarsko. 2014.

JAROŠ, Josef, L. STREIT, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, M. SEDLÁČKOVÁ, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, I. STUPKA, T. VYSKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. Comparison of Preparation Techniques for Lipomodelling: Effect of Decantation, Centrifugation, and Membrane-Based Tissue Filtration on Content, Viability, and Morphology of Human Adipose Tissue Stem Cells. In: ISSCR 12th Annual Meeting, 18.-21.6.2013, Vancouver. Canada. 2014

STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, M. SEDLÁČKOVÁ, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, I. STUPKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. Porovnání technik zpracování tukové tkáně pro fat grafting in vitro. In: Konferenční sborník XXI. ročníku KML 2014. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. 2014, s. 28. ISSN 1805-7977.

HÝŽA, Petr, J. VESELÝ, L. DRAŽAN, L. STREIT, I. STUPKA, P. ŠÍN, T. KUBEK. Modifikace techniky preparace DIEP laloku - "micro-TRAM". In: Sborník abstrakt, XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav. 2013, s. 53-54. ISBN 978-80-904596-9-4.

STREIT, Libor, T. KUBEK, Z. DVOŘÁK, Š. STIBOROVÁ, T. VENTRUBA, P. NOVÁK, I. STUPKA, T. VÝŠKA, P. ŠÍN a J. VESELÝ. Využití kyseliny hyaluronové v prevenci tvorby adhezí po tenolýzách flexorových šlach ruky. In: XII. Kongres České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a I. Kongres České společnosti rehabilitace ruky, 14. - 16. 11. 2013, Sepetná. Sborník abstrakt, s. 72-73. ISBN 978-80-260-4793-3.

STREIT, Libor, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, L. DRAŽAN, P. HÝŽA, Z. DVOŘÁK, Š. STIBOROVÁ, VESELÝ a A. HAMPL. Zpracování tukové tkáně k lipomodelaci – porovnání technik sedimentace, centrifugace a filtrace přes membránu s ohledem na koncentraci kmenových buněk a na viabilitu a morfologii přenášené tkáně. In: Medzinárodný kongres plastickej chirurgie a X. Demjénov deň. Nitra, Slovensko. 2013.

HÝŽA, Petr, L. STREIT, D. ŠTAFOVÁ, P. ŠÍN a A. VESELÝ. Okamžitá rekonstrukce bradavek při okamžité autologní rekonstrukci prsu pomocí DIEP nebo MS-TRAM laloků. In: Medzinárodný kongres plastickej chirurgie a X. Demjénov deň. Nitra, Slovakia. 2013.

HYZA, Petr, J. VESELY, D. SCHWARZ, L. STREIT, A. VASKU a U. CHOUDRY. Vasospasm of the Flap Pedicle Part I - The new Experimental Model for Studying Vasospasm. In: 11th ESPRAS Congress 20- 26 September 2009, Rhodes, Greece. Poster

HYZA, Petr, J. VESELY, D. SCHWARZ, L. STREIT, A. VASKU a U. CHOUDRY. Vasospasm of the Flap Pedicle Part II - The Effect of Vasodilating Drugs on the Vasospasm. In: 11th ESPRAS Congress 20- 26 September 2009, Rhodes, Greece. Poster.

Publikace

STREIT, Libor, L. DRAŽAN, P. NOVÁK, M. SCHNEIDEROVÁ, Z. DVORAK, K. TEPLÁ a J. VESELÝ. Lipomodelling – advanced technique for the correction of Congenital hypoplastic breast malformations and deformities. Acta chirurgiae plasticae. 2016, 58(2), 70-76. ISSN 0001-5423. Číst dále

STREIT, Libor, L. DRAŽAN, M. SCHNEJDEROVA, T. KUBEK, P. ŠÍN, K. VESELÝ, O. COUFAL, J. VESELÝ. Intraoperative Fat Grafting into the Pectoralis and Latissimus Dorsi Muscles – Novel Modification of Autologous Breast Reconstruction with Extended Latissimus Dorsi Flap. Acta chirurgiae plasticae. 2017, 59 (2), 72-81.Číst dále

STREIT, Libor, J. JAROS, V. SEDLAKOVA, M. SEDLACKOVA, L. DRAZAN, M. SVOBODA, J. POSPÍŠIL, T. VYSKA, J. VESELÝ a A. HAMPL. A Comprehensive In Vitro Comparison of Preparation Techniques for Fat Grafting. Plastic and Reconstructive Surgery. 2016. DOI: 10.1097/PRS.0000000000003124. Číst dále

STREIT, Libor, T. MRAZEK a J. VESELY. Dorsoradial forearm flap with silicone bone spacer in reconstruction of a combined THUMB injury - case report. Acta chirurgiae plasticae. 2015, 57(3-4), 75-78. ISSN 0001-5423.

HYZA, Petr, L. STREIT, E. GOPFERT, Z. DVORAK, I. STUPKA, D. SCHWARZ, T. KUBEK, GA LOMBARDO a J. VESELY. Vasospasm of the Flap Pedicle - Magnesium Sulphate Relieves Vasospasm of Axial Flap Pedicle in Porcine Model. Acta chirurgiae plasticae. 2015, 57(2), 4-8. ISSN 0001-5423. Corresponding author.

HYZA, Petr, L. STREIT, Z. DVORAK, GA LOMBARDO, T. MRAZEK a J. VESELY. Twisted Distal Lateral Arm Flap for Immediate Reconstruction of Thumb Avulsion Injury. Acta chirurgiae plasticae. 2015, 57(2), 13-16. ISSN 0001-5423. Corresponding author.

GOLUNOVA, Anna, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, I. KOTELNIKOV, J. KOTEK, H. HLÍDKOVÁ, L. STREIT, A. HAMPL, F. RYPÁČEK, V. PROKS. N (2-Hydroxypropyl) methacrylamide based cryogel synthesis and biomimetic modification for stem cell applications. Physiological research. 2015, 64(1) Suppl: S19-27. IF 1.290.

VEYSSIERE, Alex, L. STREIT, H. TRAORE, H. BENATEAU. Cleft palate caused by congenital teratoma. Paediatrics and International Child Health. 2015, Sep, doi: 14:2046905515Y0000000057. IF 0.982.g

GOLUNOVA, Anna, D. CHVÁTIL, P. KRIST, J. JAROŠ, V. JURTÍKOVÁ, J. POSPÍŠIL, I. KOTELNIKOV, L. ABELOVÁ, J. KOTEK, T. SEDLAČÍK, J. KUČKA, J. KOUBKOVÁ, H. STUDENOVSKÁ, L. STREIT, A. HAMPL, F. RYPÁČEK, V. PROKS. Toward Structured Macroporous Hydrogel Composites: Electron Beam-Initiated Polymerization of Layered Cryogels. Biomacromolecules. 2015, 16(4), 1146-1156. doi: 10.1021/bm501809t. ISSN 1526-4602. IF 5.788.

HYZA, Petr, L. STREIT, D. SCHWARZ, T. KUBEK a J. VESELY. Vasospasm of the Flap Pedicle - The Effect of 11 Most Often Used Vasodilating drugs - Comparative Study in a Rat Model. Plastic and Reconstructive Surgery. 2014, 134(4), 574e-584e. doi: 10.1097/PRS.0000000000000570. ISSN 0032-1052. IF 3.535, corresponding author.

HYZA, Petr, L. STREIT, J. VESELY, D. STAFOVA a P. SIN. New Technique of Immediate Nipple Reconstruction During Immediate Autologous DIEP or MS-TRAM Breast Reconstruction. Annals of Plastic Surgery. 2014, 74(6), 645-651. ISSN 0148-7043. IF 1.384, corresponding author.

STREIT, Libor, Z. DVORAK, O. NOVAK, S. STIBOROVA a J. VESELY. The Use of Medicinal Leeches in Fingertip Replantation without Venous Anastomosis – Case Report of a 4-year-old Patient. Acta chirurgiae plasticae. 2014, 56(1-2), 23-26, X-Y. ISSN 0001-5423.

HÝŽA, Petr, L. STREIT, D. SCHWARZ, T. KUBEK, H.E. GILBOE, J. VESELÝ. Vasospasm of the flap Pedicle – the New Experimental Model on Rat. Acta chirurgiae plasticae. 2014, 56(1-2), 3-11. ISSN 0001-5423. Corresponding author.

DELAY, Emmanuel, L. STREIT, G. TOUSSOUN, S. LA MARCA a C. HO QUOC. Lipomodelling: an Important Advance in Breast Surgery. Acta chirurgiae plasticae. 2013, 55(2), 34-43. ISSN 0001-5423. Corresponding author.

STREIT, L. a L. STRÁNSKÁ. Mikrochirurgie v plastické a rekonstrukční chirurgii. In: Milada FRANCŮ a Silvie HODOVÁ, eds. Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011, s. 145-153. ISBN 978-80-7013-537-2.

HÝŽA, Petr, L. STREIT, E. GOPFERT, D. SCHWARZ, M. MASAŘÍK, M. JURAJDA, A. VAŠKŮ a J. VESELÝ. Gene Expression of the Endothelin-1 in Vasospastic Flap Pedicle - an Experimental Study on a Porcine Model. ACTA VETENARIA BRNO, 2010, 79(3), 453-457. ISSN 0001-7213. IF 0.534.

HÝŽA, Petr, J. VESELÝ, D. SCHWARZ, A. VAŠKŮ, U. CHOUDRY, L. STREIT, G. BISTONI, a A. SUKOP. The Effect of Blood Around a Flap Pedicle on Flap Perfusion in an Experimental Rodent Model. Acta chirurgiae plasticae. 2009, 51(1), 21-25. ISSN 0001-5423.

HÝŽA, Petr, J. VESELÝ, D. SCHWARZ, A. VAŠKŮ, U. CHOUDRY, L. STREIT, G. BISTONI, a A. SUKOP. The Efficacy of Magnesium Sulfate on Resolving Surgically Provoked Vasospasm of the Flap Pedicle in an Experiment. Acta chirurgiae plasticae, 2009, 51(1), 15-19. ISSN 0001-5423.

powered by Plastická-chirurgie.info
powered by Plastická-chirurgie.info