Zvětšení prsou

Augmentace silikonovými implantáty
 • Napomáhá zvýšit sebevědomí a pozitivní vnímání svého těla.
 • Vhodné pro ženy, které mají nedostatečně vyvinutá nebo malá prsa, a nejsou s tím spokojeny.
 • Zvětšení prsou pomáhá zlepšit tvar prsou u žen, které mají mírně povislá prsa po porodu nebo zhubnutí.
 • Používáme pouze vysoce kvalitní kulaté, anatomické nebo ergonomické implantáty.
 • Prsní implantáty nemají vliv na těhotenství a kojení.
 • Po operaci doporučujeme používat zdravotní podprsenku a silikonové náplasti na jizvy.
 • Po 1 týdnu tělesného šetření možný návrat do normálního klidného života a kancelářské práci.
 • Běžná denní aktivita bez zátěže horních končetin je možná po 2-3 týdnech. Sport bez zátěže horních končetin po 4-6 týdnech, ostatní sporty po 3 měsících.
Proč patří zvětšení prsou mezi nejpopulárnější výkony v plastické chirurgii?

Spokojenost s velikostí a tvarem poprsí napomáhá ženě vnímat své tělo pozitivně. Ženy spokojené se svým tělem často disponují zdravým sebevědomím. Sebevědomí je důležité pro spokojený život.

Proto zvětšení prsou vždy bylo a je tolik žádané. Dnes patří mezi vůbec nejčastěji prováděné zákroky v plastické chirurgii i díky tomu, že jsou dnes moderní prsní implantáty finančně dostupnější než dříve.

Pro koho je vhodné zvětšení prsou silikonovými implantáty

Zvětšení o 2-3 velikosti

Zvětšení prsou silikonovými implantáty je optimální řešení pro ženy, které si přejí výraznější zvětšení prsou (o 2-3 velikosti). Ženám, které si přejí zvětšení prsou méně výrazné (o 1 velikost) doporučujeme spíše zvětšení prsou vlastním tukem. Zvětšení prsou silikonovými implantáty provádíme u žen ve věku od 20 let, tedy po ukončení vývoje mléčných žláz. Spíše výjimečně v případě značných rozdílů ve velikosti prsou nebo vrozených deformit prsu doporučujeme operaci i dříve, ve věku již od 18 let.

Implantáty a těhotenství

Prsní implantáty nemají vliv na těhotenství a kojení. Operaci je ale vhodné odložit, pokud žena plánuje v nejbližších letech těhotenství, protože těhotenství a následné kojení je spojeno se značnými změnami objemu poprsí. To může negativně ovlivnit estetický výsledek operace. Řada žen plánuje zvětšení prsou až po porodu. V těchto případech provádíme operaci nejdříve 6 měsíců po ukončení kojení, anebo nejméně 9-12 měsíců po porodu, pokud žena nekojila.

Augmentace a zpevnění prsou

Ženy s mírně povislými prsy po těhotenství často využívají dvojitého efektu augmentační plastiky prsou, protože kromě zvětšení prsou se implantátem zpevní povolená kůže prsu a zlepší se jeho tvar. Zvětšení prsou může být také vhodné řešení pro úpravu prsní asymetrie, kdy se do méně vyvinutého prsu vloží větší implantát než na méně vyvinutou stranu.

Výběr prsního implantátu

V dnešní široké nabídce prsních implantátů nemusí být pro laika jednoduché se zorientovat. V následujícím textu se dovíte o prsních implantátech dostatečné množství informací, které jsou pro rozhodování podstatné

Každý prsní implantát má svůj obal a svoji výplň.

Obal silikonových implantátů je vyroben z nepropustné vrstvy silikonu, povrch implantátu může být hladký, většinou se však používají implantáty s tzv. texturovaným povrchem, kdy mikroskopicky zvrásněný povrch napomáhá stabilnímu uložení ve tkáních. Některé implantáty jsou navíc obaleny vrstvičkou polyuretanu. Polyuretanové implantáty jsou dražší, mají o něco nižší výskyt tzv. kapsulárních kontraktur (opouzdřování implantátu), v ČR se zatím používají méně často. Implantáty jsou plněny buď fyziologickým roztokem nebo silikonovým gelem.

Jednotlivé typy implantátů se liší i viskozitou použitého gelu. Na klinice Bellemed používáme pouze vysoce kvalitní certifikované silikonové implantáty, mají tzv. CE certifikát a jsou registrovány jako zdravotnický prostředek. Pro výběr značky prsního implantátu je nejdůležitější, že byla dostatečně prokázána jeho naprostá bezpečnost pokud je dlouhodobě umístěn uvnitř lidského těla. Na klinice Bellemed považujeme za důkaz klinické bezpečnosti pouze klinické studie s dostatečným počtem sledovaných pacientek a dobou sledování. Používáme implantáty značek Mentor, Polytech a Motiva.

Výběr velikosti a tvaru

Velikost a tvar implantátu vybereme po vzájemné domluvě podle Vašich představ o výsledné velikosti a tvaru prsu, a na základě Vašich tělesných proporcí, tedy podle velikosti a tvaru hrudníku a poprsí.

Kulatý silikonový implantát při augmentace prsou (zvětšení prsou).

Kulaté prsní implantáty

Kulaté prsní implantáty mají tvar polokoule. Vyplňují horní část dekoltu nápadněji, což někdy může až vytvářet dojem umělého poprsí. Řada žen tento tvar prsou preferuje. Při použití kulatých prsních implantátů nehrozí případné otočení implantátu a související změna tvaru prsu.

Anatomické silikonové implantáty při augmentace prsou (zvětšení prsou).

Anatomické prsní implantáty

Anatomické prsní implantáty mají při pohledu z boku tvar kapky, při pohledu ze předu tvar kruhovitý nebo oválný. Tvar anatomických implantátů více odpovídá přirozenému tvaru prsou. Přirozeněji vyplňují horní část dekoltu.

Ergonomické silikonové implantáty při augmentace prsou (zvětšení prsou).

Ergonomické prsní implantáty

Ergonomické prsní implantáty mají tvar obdobný jako implantáty kulaté. Odlišné je složení silikonového gelu, který má nižší viskozitu. Po vložení implantátu se gravitací a působením okolních tkání mění tvar implantátu na anatomický.

Vložení implantátu a umístění jizev po zvětšení prsou

Jizvy po zvětšení prsou jsou vždy v místech, kudy jsme implantáty vkládali. Máme 4 nejčastěji používané možnosti, kudy vložit prsní implantát.

Nejčastější přístupy pro vložení silikonových implantátů při augmentace prsou (zvětšení prsou).

Vložení implantátu z podprsní rýhy

Prsní implantáty vkládáme nejčastěji z podprsní rýhy. Výhodou tohoto přístupu je přehlednost v operované oblasti. Několikacentimetrová jizva v podprsní rýze není téměř vidět.

Vložení implantátu z oblasti prsního dvorce

Vložení implantátu z oblasti prsního dvorce je technicky náročnější. Jizva je umístěna na přechodu světlé a pigmentované kůže v dolní polovině obvodu prsních dvorců. Vložení implantátu přes prsní dvorec není vhodné pro ženy s malými dvorci, u kterých je třeba kožní řez prodloužit i mimo kůži dvorce. Implantát vkládáme buď přes prsní žlázu nebo podkožím v dolní polovině prsní žlázy.

Vložení implantátu z podpaží

Výhodou vložení implantátu z podpaží je, že jsou jizvy uloženy v ohybových rýhách v podpaží, a jsou vidět pouze při zvednutí paží, prsy zůstávají zcela bez jizev. Nevýhodou vložení implantátu z podpaží je velmi omezená možnost kontroly krvácení. Kapsa pro vložení implantátu se preparuje tupými nástroji, chirurg se orientuje pohmatem. Přístupem z podprsní rýhy je prakticky nemožné správně umístit anatomický implantát. Z podpaží lze přesně vložit pouze kulaté prsní implantáty. Na klinice Bellemed tento dříve častěji používaný přístup nedoporučujeme.

Vložení implantátu svislou jizvou při modelaci prsou

U žen s povislými prsy, u kterých provádíme při zvětšení prsou jejich modelaci (modelace prsou se zvětšením silikonovými implantáty) vkládáme implantát ze svislých jizev, kterým se při modelaci prsou nevyhneme.

Uložení prsních implantátů

Implantáty při zvětšení prsou vkládáme do různých anatomických vrstev. Záleží na velikosti mléčné žlázy, tloušťce podkoží, stupni poklesu prsou a na plánované velikosti implantátu.

Vložení silikonového implantátu při zvětšení prsou (augmentace prsou).

Pod sval

Vložení implantátu pod sval je vhodné pro ženy, které mají malá nepovislá prsa a tenkou vrstvu podkožního tuku. Výhodou je, že jsou pod svalem implantáty méně patrné, protože jsou kryty silnější vrstvou tkání. Výhodou je i stabilní poloha implantátů, které pod svalem nemají tendenci klesat dolů i z dlouhodobého hlediska. Při vložení implantátů pod sval je nižší riziko vzniku tzv. kapsulární kontraktury.

Pod žlázu

Vložení implantátu pod žlázu je vhodné pro ženy, které mají malá volná, prázdná nebo lehce povislá prsa a silnější vrstvu podkožního tuku. Umístěním implantátu můžeme upravit mírný stupeň prsní ptózy, implantát pozvedne bradavky směrem nahoru. Ženy vložení implantátu pod prsní žlázu lépe snáší oproti vložení implantátu pod sval pro menší pooperační bolestivost. Nevýhodou může být větší hmatatelnost implantátu v horní části prsu, protože zde není oproti "vložení pod sval" chráněn svalem. Po případném zhubnutí může být v horní části prsu a v dekoltu okraj implantátu dokonce viditelný, patrné může být i vlnění implantátu. Tomu lze předcházet přenosem vlastního tuku do okolí implantátu při tzv. "kompozitní augmentaci prsu". U implantátů vložených pod žlázu je o něco vyšší riziko vzniku kapsulární kontraktury.

Dual plane

Vložení implantátu zčásti pod sval a zčásti pod žlázu (tzv. dual plane) spojuje výhody obou předchozích. Lze ho provést při vkládání implantátu z podprsní rýhy nebo z prsního dvorce. Implantát je v horní části prsu chráněn svalem, jeho okraje jsou méně hmatatelné a nápadné i u štíhlejších žen. V dolní polovině prsu implantát vyplní i mírně povislá prsa a pozvedne bradavky směrem nahoru obdobně jako při vložení implantátu pod žlázu. Riziko vzniku kapsulární kontraktury je nižší než při vložení pod žlázu.

Zvětšení prsou foto

Zvětšení prsou silikonovými implantáty foto před a po (augmentace prsou)

Pooperační péče po zvětšení prsou (augmentaci) implantáty

 • Stehy po zvětšení prsou jsou vstřebávací a není nutné je odstraňovat. Rány převazujeme minimálně, podle potřeby. Rány se udržují v čistotě, první pooperační týden je nedoporučujeme sprchovat. Od druhého týdne je sprcha možná. Jizvy zůstávají po operaci přelepeny minimálně na 2 týdny. Na hojení jizev doporučujeme silikonové náplasti.
 • Po operaci doporučujeme nosit speciální kompresivní podprsenku na 4-6 týdnů, podprsenku je možné krátkodobě odložit (sprcha, přeprání podprsenky, apod.), podprsenka se po tuto dobu ponechává na i noc. 4-6 týdnů po operaci doporučujeme spát na zádech, aby nedošlo k posunu implantátu, anebo k otočení anatomických implantátů.
 • V některých případech, zejména po zvětšení prsou anatomickými prsními implantáty, doporučujeme navíc nosit elastický prsní pás. Prsní pás fixuje postavení prsních implantátů v horní části prsu, brání jejich posunu a otočení.
 • Klidový režim a tělesné šetření 1 týden po operaci, pak je možný návrat do normálního klidného života a ke kancelářské práci.
 • Běžná denní aktivita bez zátěže horních končetin je možná po 2-3 týdnech.

Sport bez zátěže horních končetin po 4-6 týdnech, ostatní sporty po 3 měsících.

Rizika a komplikace po zvětšení prsou silikonovými implantáty

Jako každý jiný chirurgický zákrok má i zvětšení prsou implantáty svá rizika. Četnost komplikací je díky úrovni medicíny nízká, ale nastat mohou. Seriózní plastický chirurg umí komplikacím předcházet, umí je i vyřešit, a své klienty o možných rizicích informuje předem.

Zvětšení prsou cena

Zákrok
Cena
Zvětšení prsou kulatými implantáty 60-64 tis. Kč
Zvětšení prsou anatomickými nebo ergonomickými implantáty 68-74 tis. Kč
Kompozitní zvětšení prsou 70-82 tis. Kč

Ceny zahrnují všechny náklady spojené s operací včetně implantátu, narkózy, pobytu na klinice, převazů a konzultací.

Cena zvětšení prsou závisí na značce použitých implantátů:

 • Polytech,
 • Motiva,
 • Mentor.

Augmentace diskuze

powered by Plastická-chirurgie.info
powered by Plastická-chirurgie.info
powered by Plastická-chirurgie.info

Napište nám

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Přijďte na nezávaznou konzultaci

Objednávejte se po telefonu:

+420 735 743 817

Jsme Vám k dispozici 24/7.